Η Σουηδία

Η Σουηδία έχει ιδιαίτερα αισθητή παρουσία στο ίντερνετ. Παρακάτω υπάρχει μια λίστα με διάφορες επίσημες ιστοσελίδες που αφορούν γενικές πληροφορίες για τη Σουηδία, την εργασία, την εκπαίδευση, την μετανάστευση κτλ.