Το διοικητικό συμβούλιο

Aπό τις τελευταίες εκλογές, το διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε αποτελείται απο :

Πρόεδρος

 

Αντιπρόεδρος

Γραμματέας Α

 

Ταμείας Α’

Γραμματέας Β

Ταμείας Β’

Σύμβουλος

Σύμβουλος