För barn och föräldrar

Zouzounoupoli, Grekiska föreningens barnverksamhet


Bland alla andra aktiviteter erbjuder Grekiska föreningen barnverksamhet i dess lokaler.

Alla barn upp till 6 år är välkomna dit. Det enda kravet är att föräldrarna eller föräldern är medlemmar i föreningen.


Vi engagerar i verksamheten behörig personal på frivilig basis och verksamheten likar mest öppen förskola modellen. Verksamheten ger våra barn möjlighet att leka och utvecklas tillsammans.


Föräldrar får också chansen att diskutera och ge varandra stöd, tips och förslag till lösningar så att man lättare kan tackla svårigheterna som uppstår i samband med barnuppfostran. Detta med tanke att många nyligen har kommit till Sverige eller att man lever i blandäktenskap.


Vi arrangerar även barnrelaterade föreläsningar genom att bjuda in experter i ämnet.


Barnverksamheten består av


• Pyssel
• Målning
• Sagoläsning
• Sångstund
• Lek
• Föreläsningar
• Mindre utflykter


Veckans barnaktiviteter sätts upp för varje vecka på föreningens hemsida men även på Facebook, se gruppen Zouzounoupoli.


Var?

I Grekiska föreningens lokaler


När?

Varje lördag 10:00-12:00


Kontakt?

Aris Kolovos (aetos9999[at]hotmail.com)